Glass

Jewellery

Ceramics

Prints

see more see more see more see more

Explore the full collection

The Makers Guild in Wales - Urdd Gwneuthurwyr Cymru

Welcome to our NEW online shop, featuring craft made by members of The Makers Guild in Wales

We curate, commission and sell unique contemporary objects that are rooted in craftsmanship and created by our co-operative of Makers from Wales

Our not for profit ethos and cooperative roots mean that when you buy from us you are supporting Welsh Makers and supporting the promotion and preservation of Craft skills both in Wales and Internationally.

Discover our exclusive collections online or when you Visit our gallery

Croeso i'n siop ar-lein NEWYDD, sy'n cynnwys crefft a wnaed gan aelodau o Urdd Wneuthurwyr Cymru.

Rydym yn curadu, comisiynu a gwerthu darnau cyfoes ac unigryw sydd wedi'u gwreiddio mewn crefftwaith ac wedi'u creu gan ein casgliad o wneuthurwyr o Gymru.

Mae ein hethos dielw a'n gwreiddiau cydweithredol yn golygu pan fyddwch chi'n prynu gennym ni eich bod chi'n cefnogi Gwneuthurwyr Cymru ac yn cefnogi hyrwyddo a chadw sgiliau Crefft yng Nghymru ac yn Rhyngwladol.

Darganfyddwch ein casgliadau unigryw ar-lein neu pan ymwelwch â'n horiel