Zebra Standing by Helen Higgins

  • Sale
  • Regular price £155.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.


Helen's sculptural figures reflect her fascination with disguise and being incognito. She describes them as often being an analogy for how people hide a fragile self-esteem behind a robust facade or a costume disguise. The cuts through the figures reveal details or objects – revealing the 'beauty within'.

Mae ffigurau cerfluniol Helen yn adlewyrchu ei diddordeb mewn cuddwisg a bod yn incognito. Mae hi'n eu disgrifio yn aml fel cyfatebiaeth ar gyfer sut mae pobl yn cuddio hunan-barch bregus y tu ôl i ffasâd cadarn neu guddwisg gwisgoedd. Mae'r toriadau trwy'r ffigurau yn datgelu manylion neu wrthrychau - gan ddatgelu'r 'harddwch tu mewn'.

Dimensions
h 20cm
w 9cm
d 8cm