Still life fabric collage by Harriett Chapman

  • Sale
  • Regular price £165.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.


Harriett's new collection of framed textiles has grown from her work started during the weeks of lockdown where she began experimenting with paper collage, inspired by her inherited eclectic collection of antiques. An admirer of Henri Matisse's cut-outs, she similarly loved the simplicity of using the scissors to 'draw', combining vivid colour and pattern combinations. Mae casgliad newydd Harriett o decstilau wedi'u fframio wedi tyfu o'i gwaith a ddechreuwyd yn ystod yr wythnosau o gyfyngiadau coronafeirws lle dechreuodd arbrofi gyda gludwaith papur, wedi'i ysbrydoli gan ei chasgliad eclectig hynafol o hen bethau. Gan edmygu toriadau Henri Matisse, roedd hi yn yr un modd wrth ei bodd â symlrwydd defnyddio'r siswrn i 'dynnu llun', gan gyfuno cyfuniadau lliw a phatrwm byw.