Dydd Llun, 26 Gorffennaf 2021 - Colagraff Printio Heb Wasg gyda Marian Haf

  • Sale
  • Regular price £110.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.


Dydd Llun, 26 Gorffennaf 2021
9:30yb – 5:00yh
yng nghanolfan Crefft yn y Bae, Caerdydd

Gweithdy gwneud colagraff heb wasg – ‘printio gyda llwy’

Gweithdy yng nghwmni’r gwneuthurwraig print, Marian Haf, yng nghanolfan Crefft yn y Bae

‘I fi gwaith print yw’r peth agosaf i ddewiniaeth – mae codi’r papur i ddatgelu’r print yn brofiad arbennig iawn bob tro. Dwi’n edrych ymlaen yn fawr at rannu’r broses hudol a hawdd yma gyda chi.” Marian Haf

Bydd y cwrs undydd hwn yng nghanolfan Crefft yn y Bae, Caerdydd yn rhoi digon o hyder a gwybodaeth i chi ddylunio, gwneud a phrintio colagraff ‘relief’. Marian Haf

Erbyn diwedd y dydd byddwch chi wedi:
  • Dysgu am ystod o ddeunyddiau sy’n gallu cael eu defnyddio i wneud plât colagraff o becynnau, papur a byrddau fydd gennych chi o gwmpas y cartref.
  • Defnyddio offer a dulliau gwahanol i greu llinellau, gwead a llun.
  • Dysgu sut i ddefnyddio inc o safon uchel ar y plât.
  • Arbrofi gyda phrintio ar wahanol fathau o bapur i weld sut mae pob un yn ymateb yn wahanol. Byddwch hefyd yn dysgu am ddefnyddio’r plât a sut i gael print glân a llwyddiannus.
  • Cynllunio, gwneud a phrintio cyfres o brintiau colagraff ‘relief’ y gallwch eu cadw. Bydd gennych chi ddigon o sgiliau i barhau i brintio gartref heb orfod gwario arian mawr ar ddeunyddiau neu offer arbennig.

Dewch â llyfr braslunio a phensil gyda chi yn ogystal â delweddau neu syniadau ar gyfer cynlluniau. Neu wrth gwrs, gallwch aros i weld pa ysbrydoliaeth y cewch chi ar y diwrnod! Mae Marian yn gwneuthurwraig print brofiadol sy’n gweithio o’i stiwdio yng ngorllewin Cymru. Wedi’i hysbrydoli gan atgofion o bysgota yn ystod ei phlentyndod, bywyd gwyllt lleol a gwaith cwilt Cymreig, mae hi’n cyfuno gwaith colagraff a boglynnu (embossing) i greu argraffiadau cyfyngedig. Mae Marian yn aelod o Urdd Gwneuthurwyr Cymru, ac yn arddangos a gwerthu ei chynnych yn oriel yr Urdd, Crefft yn y Bae, Caerdydd.