Black Horse Standing by Helen Higgins

  • Sale
  • Regular price £165.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.


Helen's sculptural figures in clay reflect her fascination with disguise and being incognito. She describes them as often being an analogy for how people hide a fragile self-esteem behind a robust facade or a costume disguise. The cuts through the figures reveal details or objects – revealing the 'beauty within

Mae ffigurau cerfluniol Helen yn adlewyrchu ei diddordeb mewn cuddwisg a bod yn incognito. Mae hi'n eu disgrifio yn aml fel cyfatebiaeth ar gyfer sut mae pobl yn cuddio hunan-barch bregus y tu ôl i ffasâd cadarn neu guddwisg gwisgoedd. Mae'r toriadau trwy'r ffigurau yn datgelu manylion neu wrthrychau - gan ddatgelu'r 'harddwch tu mewn'.

Dimensions
h 26cm
w 10cm
d 11cm