Amber bead drops (feather) by Ellen Thorpe

  • Sale
  • Regular price £40.00
Tax included. Shipping calculated at checkout.


These teardrop shaped earrings by contemporary jeweller Ellen Thorpe are simple, stylish and easy to wear. The simplicity of the teardrop studs, but elongated in to a drop earring.

All Ellen's pieces are hand crafted in North Wales, using sterling silver and handmade glass.

Dimensions
Each earring measures 3cm long

https://www.makersguildinwales.org.uk/ellen-thorpe.html

 Diferion gleiniau ambr (pluen) gan Ellen Thorpe

Mae'r clustdlysau siâp deigryn hwn gan y gemydd cyfoes Ellen Thorpe yn syml, chwaethus ac yn hawdd eu gwisgo. Symlrwydd y stydiau deigryn, sy’n newid i hirgul i glustlws defnyn.

Mae holl ddarnau Ellen wedi'u crefftio â llaw yng Ngogledd Cymru, gan ddefnyddio arian sterling a gwydr wedi'i wneud â llaw.

Dimensiynau

Mae pob clustlws yn mesur 3cm o hyd